Xoay vặn xương chậu : Đê’ tăng cường độ đàn hồi và mềm mại