Ông muốn cách thức anày chỉ áp dụng cho việc đánh bài nhất nhì ba

Do vậy, sự cảm thông cần thiết giữa dân chúng và các anghị sĩ, các viên chức chính quyền ahầu như chẳng còn. Ông cũng tán thành chính sách ,tinh achế, việc bổ nhiệm bởi một lần bầua chọn tiếp nữa của dân chúng, nhưng cho rằng cách này đãa đi quá xa. Ông muốn cách thức anày chỉ áp dụng cho việc đánh bài nhất nhì ba của các thành viên của Thượng aviện, của bộ máy hành pháp và acác cơ quan tư pháp. Một công trình vĩ đại sẽ được xây dựng ổn ađịnh và bền vững hơn nếu nó daựa trên nền tảng vững chắc là dân chúng hơn là thuần tuý dựa avào các cơ quan lập pháp tiểua bang.

anh-lan-34-147

là nơi rất dễ xuất hiện những phe aphái. Một số tiểu bang khác alại quá lớn nêna quyền lực của chính phủ không thể lan khắp mọi avùng được. Ông chơi game bài đổi thẻ điện thoại và tán thành aviệc trao cho achính quyền quốc gia quyền hành pháp và lập pháp atrong một số lĩnh vực nhất ađịnh.

Ông muốn cách thức anày chỉ áp dụng cho việc đánh bài nhất nhì ba

Ðại tá MASON: Trong Hợp abang hiện nay, Quốc hội đại diện cho các baang chứ không đại diện cho người dân. aNhững đạo luật của Quốc hội là áp dụng đối với các chíanh quyền tiểu bang chứ không trực tiếp avới dân chúng. Điều này phải được thay đổi trong chínah quyền mới. Dân chúng có quyền được đạia diện, nên họ phải được quyền chọn các đại diện chao họ, tức là các Hạ nghị sĩ. Những người chơi game bài tứ sắc online mà  đạia diện là rất cần thiết vì chỉ họ mới cảm thông đưaợc với dân chúng, mới suy nghĩ như dân chúng asuy nghĩ, mới cảm nhận được những điều dâna chúng cảm nhận. Điều này cho thấy các Hạ nghịa sĩ phải được chính những người dân bầu ra.a Rất nhiều điều đã được viện dẫn để phản đối các acuộc bầu cử dân chủ và dù nhiều điều có lý,a nhưng cũng phải thấy rằng không có chính quyềna nào là thoát khỏi sai lầm và trục trặc cả. a

anh-lan-34-148

Trong nhiều trường ahợp, các chính quyền cộng hòa không thể thoát khỏi nhữnag cuộc bầu cử tồi tệ, nhưng cần so asánh những điều này với các thuận lợi [của mô hình chính qauyền được đề nghị] để ủng hộ quyền caủa dân chúng, ủng hộ bản chất tự nhiên của loài người. Naếu dân chúng được chia vào các quận baầu cử lớn, thì những cuộc bầu cử của họ sẽ có khả nănag chơi game bài ma thuật  tốt đẹp hơn [những cuộc bầu cử] được caơ quan lập pháp tiểu bang tiến hành. Tiền giấy bị cơa quan lập pháp ngăn cấm, trong khi dân chaúng lại đòi hỏi. Ðiều đó cho thấy các cơ quan lập apháp tiểu bang sẽ không muốn trao cho cơ quana lập pháp quốc gia quyền bảo vệ những vấn đề anày nếu tiểu bang có quyền bầu chọn. a

Leave a Reply